Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany i jakie posiada uprawnienia

Implanty stomatologiczne – Toruń
Sierpień 26, 2020
Co to jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada przywileje
Sierpień 28, 2020

Według przepisów ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są te, służące w oddziałach ratownictwa życia, zdrowia oraz ludzkiego mienia. Do grona pojazdów uprzywilejowanych wchodzą w skład także pojazdy, których używają służby bezpieczeństwa i publicznego porządku. Zgodnie z tym pojazdami uprzywilejowanymi są np. karetki pogotowia ratunkowego, wozy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Pojazd uprzywilejowany w ciągu akcji ma obowiązek ogłosić swoją obecność na trasie, tak by pozostali uczestnicy ruchu mieli szansę na nie odpowiednio reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają przywileje, jakie mogą użyć zaledwie w konkretnych okolicznościach. W zwyczajnych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do stosowania się do przepisów i zasad, tak jak pozostali kierowcy. Tylko w sytuacjach, gdy pojazd uprzywilejowany został wezwany, by zachować bezpieczeństwo lub bierze udział w akcji ratowania życia, zdrowia, mienia ludzkiego albo jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych ma prawo stosować się swoich przywilejów. Tym prawem jest możliwość nieprzestrzegania przepisów ruchu czy pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, jechać pod prąd i stawać w przestrzeniach niedozwolonych.

Wymogiem jest sygnalizowanie obecności sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, przy włączonych światłach drogowych czy światłach mijania. Sygnał dźwiękowy nie jest wymagany w czasie postoju pojazdu, jednak niezależnie od sytuacji konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi bezwarunkowo stosować się nakazów osoby upoważnionej do kierownictwa ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Jak zachować się podczas przejazdu pojazdów uprzywilejowanych?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy oraz piesi muszą pilnować szczególnego zachowania podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w obecności pojazdu uprzywilejowanego jest zobowiązana zjechać z drogi, umożliwiając łatwą oraz bezpieczną drogę . W tej okoliczności dozwolony jest przejazd na pas zieleni, pobocze czy zatrzymanie pojazdu na zatoce albo przystanku autobusowym. Zwykle kierowcy zbliżają się do pobliskiej krawędzi jezdni. Bywają sytuacje, kiedy nie powinno się zatrzymywać, by nie spowalniać ani nie wywoływać niespodziewanego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Zarówno motocykliści, kierowcy jak i pojazdy uprzywilejowane muszą bardzo czujnie poruszać się na skrzyżowaniu, z uwagi na to, że pojazd uprzywilejowany ma prawo się na nim pojawić pomimo światła czerwonego. Ponadto piesi również muszą uznać pierwszeństwo radiowozu, karetki albo wozu strażackiego. Kategorycznie nieprzepisowe jest wbieganie na przejście, również mając zielone światło. Osoby, które już weszły na pasy, muszą pośpiesznie z nich zejść. Należy nie zapominać o tych zasadach, bo niestosowanie się do nich grozi mandatem.

Czy da się wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wywołuje sporo niepewności wśród kierowców. O wyprzedzaniu karetki pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, radiowozu lub innego pojazdu uprzywilejowanego nie ma mowy, gdy uczestniczą w akcji ratowniczej albo powiązanej z zachowaniem bezpieczeństwa. Wówczas obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest oddanie pierwszeństwa. Jak zachować się, gdy pojazd uprzywilejowany pojawi się w ruchu drogowym, a nie będzie wykazywał swojego pośpiechu?

W obszarze zabudowanym niezależnie od położenia  zabronione jest wyprzedanie pojazdu uprzywilejowanego. Nieważne, czy pojazd stosuje sygnały świetlne i dźwiękowe lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Tylko poza terenem mieszkalnym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, pod warunkiem, że nie uczestniczą w akcji. W trakcie manewru wyprzedzania należy utrzymać niezwykłą ostrożność. Warto mieć na uwadze, że pojazd uprzywilejowany może okazać się potrzebny w każdej chwili, a gdy tak się stanie i tak należy zapewnić mu pierwszeństwo. W obecności pojazdu uprzywilejowanego za każdym razem należy dbać o wspólną bezpieczną jazdę.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje przywileje, a uczestnicy ruchu drogowego muszą ustępować pierwszeństwa, zawsze może dojść do kolizji z pojazdem uprzywilejowanym. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to inny kierowca od razu ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku. Taką sytuację zawsze osądza się indywidualnie, by stwierdzić, jaka ze stron nie utrzymała właściwiej ostrożności oraz spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego również może być uznany za sprawcę oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie zachował koniecznych wytycznych. Oceniane są takie warunki, jak właściwa sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz odpowiedniej reakcji. Wpływ ma także ogólny rozwój sytuacji , a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.