Co to jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada przywileje

Jakie pojazdy zaliczamy jako pojazd uprzywilejowany i jakie posiada uprawnienia
Sierpień 28, 2020
Najnowsze techniki termoizolacji
Sierpień 28, 2020

Według przepisów drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, używane w jednostkach ratownictwa życia, zdrowia i ludzkiego mienia. Do grona pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy również pojazdy, które stosują jednostki bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Według tego pojazdami uprzywilejowanymi są na przykład karetki , samochowy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Każdy pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji musi ogłosić swój pobyt na drodze, tak by inni uczestnicy ruchu mogli na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają swoje prawa, ale te mogą wykorzystać w zdefiniowanych okolicznościach. W zwyczajnych sytuacjach drogowych są zobowiązane do stosowania się do przepisów i zasad, podobnie jak inni kierowcy. Tylko , kiedy pojazd uprzywilejowany ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo lub bierze udział w akcji ratowania życia, mienia zdrowia ludzkiego lub jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych może stosować się swoich przywilejów. Tym prawem jest możliwość nieprzestrzegania zasad ruchu oraz poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, jechać pod prąd oraz zatrzymywać się w miejscach zabronionych.

Wymogiem jest ogłoszenie uczestnictwa w ruchu sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy zapalonych światłach mijania czy światłach drogowych. Dźwięk nie jest konieczny w czasie postoju pojazdu, ale bez względu na sytuację niezbędne jest utrzymanie wyjątkowej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie w zupełności stosować się poleceń osoby upoważnionej do kierownictwa ruchu drogowego niezależnie od sytuacji.

Jak postępować wobec pojazdów uprzywilejowanych?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy czy piesi muszą pilnować wyjątkowego zachowania w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w obecności pojazdu uprzywilejowanego jest zobowiązana zjechać z drogi, gwarantując łatwą oraz bezpieczną drogę przejazdu. W takim przypadku dozwolony jest zjazd na pobocze lub pas zieleni czy zatrzymanie pojazdu na przystanlu autobusowym lub zatoce. Zwykle kierowcy zjeżdżają do krawędzi jezdni. Zdarza się, że nie powinno się zatrzymywać, by nie ograniczać ani nie wywoływać nagłego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Zarówno motocykliści, kierowcy czy pojazdy uprzywilejowane powinny bardzo czujnie poruszać się na skrzyżowaniu, ze względu na to, że pojazd uprzywilejowany może się na nim pojawić pomimo czerwonego światła. Ponadto piesi też mają za zadanie uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu albo wozu strażackiego. Całkowicie niedopuszczalne jest wbieganie na jezdnię, nawet przy zielonym świetle. Osoby, co już wstąpiły na pasy, powinny prędko z nich zejść. Powinno się nie zapominać o tych obowiązkach, ponieważ ignorowanie ich grozi wysokim mandatem.

Czy wolno wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego budzi wiele wątpliwości kierowców. O wyprzedzaniu pogotowia ratunkowego, radiowozu, wozu strażackiego i innego pojazdu uprzywilejowanego nie ma mowy, gdy uczestniczą w akcji ratowniczej albo powiązanej z zachowaniem bezpieczeństwa. Wtedy zobowiązaniem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Co robić, gdy pojazd uprzywilejowany pojawi się w ruchu drogowym, a nie będzie sygnalizował swojego pośpiechu?

W terenie mieszkalnym niezależnie od położenia  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Nieważne, czy pojazd ma włączone sygnały dźwiękowe i świetlne lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w terenie mieszkalnym grozi mandatem i punktami karnymi. Wyłącznie poza obszarem zabudowanym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeżeli nie biorą udziału w żadnej akcji. W czasie manewru wymijania powinno się zachować szczególną ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może być potrzebny wszędzie, a gdy tak będzie i tak należy mu się pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego za każdym razem trzeba troszczyć się o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, kto ponosi odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje dodatkowe prawa, a kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa, zawsze może zdarzyć się kolizja z pojazdem uprzywilejowanym. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie zaważa na tym, że to inny kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za wywołanie wypadku. Każdy przypadek zawsze ocenia się osobno, by przesądzić, jaka ze stron nie zachowała odpowiedniej ostrożności oraz wywołała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego też może zostać uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie zachował koniecznych wytycznych. Oceniane są takie okoliczości, jak właściwa sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz poprawnej reakcji. Znaczenie ma również ogólny przebieg sytuacji w ruchu drogowym, a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.