Akty notarialne

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020

Testament u notariusza

Spisanie testamentu służy przekazaniu zebranego majątku jako następstwo śmierci. Testament jest pismem urzędowym, gdzie uwzględnia się te osoby, które uzyskają spadek. By był on pełnomocny musi spełniać kilka warunków zapisanych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba pragnąca sporządzić testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i sporządzić go osobiście przy absolutnej świadomości czynu. Testament obowiązuje jedynie w chwili otwarcia spadku, to znaczy po zgonie testatora. W innych okolicznościach oddanie majątku na podstawie testamentu jest niemożliwe. Według prawa spadkodawca ma prawo zapisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy zachować konkretne wytyczne.

Trzy formy testamentu

Testament własnoręczny – wybierając tę formę testator musi zapisać pełną treść testamentu odręcznie i opatrzyć go datą oraz podpisem. Równie ważne jest, by z treści wynikało, jakim osobom przekazany zostanie dobytek i w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie rozdzielony między kilkoma osobami. W tej formie niedopuszczalny jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje z reguły w formie aktu notarialnego. Z praktyki notariuszy wynika, że warto jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zadba o zgodność dokumentu. Testamenty własnoręczne są przeważnie kwestionowane, kiedy dochodzi do kłótni między spadkobiercami. Zapisanie testamentu w kancelarii notariusza daje gwarancję, że testament będzie poprawny . Sporządza się go w towarzystwie 2 świadków, którzy tak samo jak spadkodawca oraz notariusz składają podpisy potwierdzające przygotowanie dokumentu. Dodatkowym poświadczeniem jest też protokół zapisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wówczas, gdy istnieje szczególne prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Tyczy się to okoliczności szczególnych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. Tego rodzaju testament może być przygotowany w równoczesnej obecności 3 świadków i musi być spisany, a następnie podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament stanie się nieobowiązujący jeżeli spadkodawca spisze go zmuszony albo w wyniku błędu, czyli jeżeli nie zostanie stworzony świadomie i z w własnej woli. Ponadto testament określa wolę jednej osoby, z uwagi na to nie może być spisany np. wspólnie przez małżonków.

Sporządzenie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego przynosi korzyści

Notariusz musi nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko nie jest pewien, czy spadkodawca oświadcza wolę zmuszony albo nie jest w pełni świadomy swojej decyzji. Jeśli nie ma w tej kwestii żadnych wątpliwości, na równi z główną zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny z prawem i pełnomocny, wyróżniamy też inne korzyści płynące z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza stworzenie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a ponadto jego treści będą łatwe w odbiorze i nie wzbudzą wątpliwości co do woli testatora. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do podważenia w razie kłótni między spadkobiercami albo innymi osobami, które nie będą uwzględnione w testamencie.

Dodatkowo, warto pamiętać, że wszystkie akty notarialne sporządzone u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują tylko odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet gdy odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez większych trudności można poprosić o kolejny u notariusza.

Spisanie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w której kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w jakim zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba spisała testament jest niejawna do jej śmierci. Rejestr właściwie pomaga znaleźć miejsce przechowywania testamentu, a sam zapis jest darmowy, dobrowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a nawet gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, by w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej taki zapis zostanie unieważniony.

W jaki sposób odwołać testament?

Najważniejszym testamentem stanie się ten spisany jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest zapisanie nowego. W najnowszym dokumencie przygotowanym u notariusza, uwzględnia się unieważnienie poprzedniego. Jeśli zabraknie tego wskazania aktualny testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany w całości lub tylko częściowo.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.