Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie wymagają roztropności i sumienności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z którymi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, aby postępowanie jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często prowadzone przez kancelarię prawną postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie konieczny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z tajnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć pewnie działania. Są to zatem sprawy związane z sposobem i wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wykonywaniem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o lepsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Często skazani również zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, w których osadzony żąda rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może również osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to konsekwencje takich działań mogą być dla sprawców poważne i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też niewłaściwe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.