Obowiązek alimentacyjny – wynajmij skutecznego adwokata

adwokat toruń kancelaria adwokacka kancelaria toruń
Sprawy rozwodowe, karne, finansowe – kiedy jest potrzebna pomoc adwokata?
Kwiecień 2, 2017
Dj łódź profesjonalny dj dj na imprezę
Organizowanie imprezy – dobry DJ nie jest zły
Kwiecień 5, 2017
prawnik Toruń obowiązek alimentacyjny kancelaria

prawnik Toruń obowiązek alimentacyjny kancelaria

Alimenty na dziecko – komu przysługują i jak je uzyskać?

Powinnością rodziców jest pokrywanie kosztów utrzymania dziecka aż do momentu stania się przez nie dorosłym człowiekiem, zaś w przypadku dzieci upośledzonych ciężar ten nie ustaje praktycznie nigdy. Tak długo jak dziecko w ogóle nie potrafi zapewnić sobie normalnego bytu, a mianowicie dostarczyć sobie wszelkich niezbędnych środków do życia, wtedy właśnie rodzice muszą wypełniać tenże obowiązek. Wyłącznie w sytuacji, gdy kapitał dziecka jest wystarczający i może mu zagwarantować dobre warunki materialne, wówczas rodzice absolutnie nie muszą pokrywać z własnej kieszeni alimentów. Niezdolność dziecka do dobrowolnego utrzymania się jest priorytetowym pretekstem zatwierdzania przez sąd alimentów.

Naturalnie na wstępie rzecz prezentuje się w taki sposób, iż jedno z rodziców wędruje do jednej z Kancelarii Adwokackich w Toruniu i prosi o pomoc przy sporządzaniu pozwu o rozwód oraz o pośredniczenie w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Dopiero potem na wybranego z byłych małżonków są nakładane alimenty.

Omawiane zobowiązanie występuje od terminu urodzenia dziecka aż do czasu, gdy będzie ono miało możliwość funkcjonować bez pomocy. Uniezależnienie się w zasadzie nie jest równorzędne z ukończeniem 18 lat oraz zdobyciem dokumentu tożsamości. W rzeczywistości żaden regulamin nie określa ile lat konkretnie powinno skończyć dziecko, gdyż każdy przypadek musi koniecznie być przestudiowany indywidualnie. Punktem odniesienia na pewno jest przyjście ojca do kancelarii notarialnej w kwestii niewypłacania alimentów, gdyż był on przekonany, iż ukończenie przez syna 18 lat jest równoważne z końcem ich regulowania. W toku dyskusji okazuje się jednak, że dziecko uczy się jeszcze bądź ma umiarkowany stopień niepełnosprawności i absolutnie nie będzie w stanie się uniezależnić na skutek ciężkiej choroby, m in. fizycznej.

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty?

Istnieje kilka okoliczności, jakie w ogóle nie zwalniają rodziców z przymusu pokrywania alimentów. Jedną z nich są zaślubiny (albo zamążpójście) z równorzędną niemożnością indywidualnego utrzymania się. Naturalnie na początku partnerzy się wspierają we wszelakich praktycznych sprawach, więc jeśli któreś z nich zarabia sporo oraz potrafi małżonka utrzymać, wtedy rodzice w ogóle nie są zobowiązani już wspomagać dziecka. Jeżeli jednak mamy do czynienia z sytuacją przeciwstawną – współmałżonek nie może zagwarantować środków finansowych obojgu – wówczas rodzice mają obowiązek pomóc. Niekiedy sytuacja jest jednak tak zawiła, że pomoc specjalistycznej kancelarii jest wręcz niezbędna.

Alimenty są zobowiązani wypłacać rodzice na swoje kalekie dziecko, które absolutnie nie może w pojedynkę zabezpieczyć sobie środków do życia. Ma stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy. I nie ma w tym przypadku znaczenia motyw omawianego stanu rzeczy, m in. kiedy niepełnoletnie dziecko nadużywa alkoholu lub zażywa twarde narkotyki. Mówiąc inaczej, dziecko z nieuleczalną dysfunkcją cielesną bądź intelektualną obowiązkowo muszą utrzymywać rodzice. Często do prawników z Torunia zgłaszają się rodzice, którzy nie planują chorego dziecka „żywić” oraz podejmują się wszelkich czynności – naturalnie złośliwie – ażeby nie spłacać alimentów i wyswobodzić się od obowiązku.

Dojrzałe dziecko może otrzymywać alimenty również wtedy, gdy skończyło 18 lat, nie pobiera nauki, nie pracuje i krótko mówiąc nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Jeżeli planuje zdobyć alimenty od swoich rodziców, musi bezwarunkowo wykazać, iż jego sytuacja życiowa jest zła, m in. żyje w biedzie.

Alimenty nie ulega wątpliwości zyska każde dziecko, które pobiera naukę, np. w technikum czy na uniwersytecie. Tak naprawdę, do czasu gdy dziecko pobiera naukę, matka i ojciec są zobowiązani płacić alimenty. Ustąpienie obowiązku alimentacyjnego ma miejsce tylko w jednej sytuacji – kiedy dziecko, mimo że studiuje – potrafi indywidualnie się utrzymać.

Kiedy rodzice nie muszą płacić alimentów na dziecko?

Rodzice nie muszą spłacać alimentów wówczas, kiedy dziecko ma takie zarobki, iż może pokryć sumaryczne koszty życia, np. sfinansować lokum, pożywienie, media oraz różne inne niezbędne do właściwego egzystowania rzeczy. Zarobkiem mówiąc w skrócie nie musi obowiązkowo być w tym przypadku tylko zatrudnienie na cały etat, ale też zasiłek pielęgnacyjny, stypendia otrzymywane na uniwersytecie bądź przychody osiągane przez zarabiające rodzeństwo. Nieraz w wyniku sporów z którymś z rodziców dochodzi do kolejnych rozpraw przed sądem. Córka zatrudnia któregoś z adwokatów z Torunia i konkuruje z rodzicami, gdyż posiada zatrudnienie w wymiarze 1/5 etatu etatu oraz nie posiada faktycznie środków do normalnego funkcjonowania.

Opisywane zobowiązanie ustaje w niektórych okolicznościach przed uzyskaniem przez dziecko dorosłości, jednak owe sytuacje są wyjątkowo rzadkie. Dziecko musi obowiązkowo ukończyć edukację oraz zdobyć zawód, dzięki któremu będzie miało możliwość zagwarantować utrzymanie mówiąc w skrócie nie tylko sobie, lecz także bliskiej rodzinie.

To trzeba wiedzieć

Wielkość alimentów jest uzależniona od kilku fundamentalnych czynników: uzasadnionych wymagań dziecka, perspektyw zarobkowych rodziców, zdolności materialnych rodziców, zakresu finansowania – bierze się tutaj pod uwagę odrębne poczynania rodzica w sprawie zapewnienia bytu dziecku.

Jeżeli zajął Cię niniejszy tekst, zamierzasz wiedzieć dużo więcej o poradnictwie prawnym i pozostałych usługach świadczonych przez mecenasów, wejdź w odnośnik z boku – Adwokat Toruń – a na pewno odnajdziesz rzeczywiście to, czego szukasz.

Komentarze są wyłączone.