Czym zajmuje się notariusz?

Usuwanie owłosienia na całe życie Depilacja laserowa Toruń Depilacja
Zalety nowoczesnej depilacji laserowej
Marzec 21, 2017
Etykieciarki Aplikatory etykiet Etykietowanie produktów
Nowoczesne technologie nanoszenia banderoli – aplikatory etykiet
Marzec 23, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą dokładności i wszechstronnej znajomości prawa. Podstawowym zadaniem każdego notariusza jest ochrona czynności prawnych, oraz zapobieganie tworzeniu sporów na tle przeróżnych sytuacji życiowych. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, zabiegając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz prócz tak standardowych działań jak sporządzanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak chociażby przechowywanie pieniędzy. Część z nas prawdopodobnie myśli, że kancelaria notarialna to miejsce z bogato wyposażonymi regałami i drewnianym biurkiem za którym czeka na nas niezawodna Pani Notariusz. Obecnie taki wizerunek biura notarialnego jest już historią, ponieważ co raz większa liczba notariuszy spisuje dokumenty na komputerach, magazynując wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. Tak, notariusze to niezwykle nowatorscy funkcjonariusze, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu kupno mieszkania.

W dalszej części wpisu powiemy ci jakie funkcje pełni każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Kim jest notariusz?

Dawniej notariusz zwany był rejentem. Jednostka ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy za króla w czasie, gdy był on nieobecny. Wiadomo że dziś notariusze specjalizują się w czymś całkowicie innym, lecz część ich działań jest jednoznacznie związana z działalnością państwa. Choćby konstruowanie aktów notarialnych poświadczających własność wybranej posiadłości.

Co należy zrobić, by zostać zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dosyć skomplikowany proces, choć każdego roku dużo osób uzyskuje nominację na to stanowisko. Każdy kto chce stać się notariuszem powinien na starcie ukończyć studia prawnicze. Kolejnym wymogiem jest zrealizowanie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest pisemnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po sfinalizowanej praktyce aplikacyjnej, określona osoba zostaje powołana notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób uważa, funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają jednak z zbioru uprawnień publicznych, na przykład z specjalnej ochrony podmiotowej. Każdy aspekt pracy notariusza jest wyszczególniony w ustawie prawo o notariacie. Warto zaznaczyć, że zarobki notariusza są ustalone przez państwo. Określane jest to jako taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już wspomnieliśmy działalność notariusza jest ściśle uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie jest w stanie wykonywać innych prac, niż te uregulowane w powyższej ustawie. Spis zadań notariusza jest ścisły, dlatego łatwo jest wymienić czym dokładnie zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument urzędowy, który może być opracowany tylko przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, gdyż zaświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na wykonanie pewnych czynności prawnych. Pewne uchwały narzucają formę aktu notarialnego dla ważności konkretnych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna realizowana przez notariusza. Najczęściej poświadcza się własnoręczny podpis na kopiach oryginalnego dokumentu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej pewne skutki prawne. To zadanie sprawdza się w trakcie trwania różnych sporów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu uprawomocnia wykonanie określonej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest wynajmowany do napisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest czynnością, którą wykonuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Bodźcem do wykonania protestu może być odrzucenie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko akty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy oznaczone w poszczególnych aktach prawa.
  • Przygotowywanie wypisów dokumentów – wypis jest ogólnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w ten sposób poświadcza, że kopia materiału jest tożsama z jego pierwowzorem.
  • Opracowywanie aktów prawnych – notariusz na żądanie Klienta jest zobligowany do zaprojektowania danego aktu prawnego.

Jak na pewno zaobserwowaliście działalność notariusza nie jest wcale taka banalna. To od jego pracy zależne jest pomyślne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Ponosi on ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego pracy jest głównie zapobieganie sporom prawnym.

Oprócz wcześniej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych drobniejszych zadań określonych w przepisach szczególnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeśli poszukujesz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej działalności i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj odnajdziesz najważniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.