Kancelaria notarialna – na kogo postawić

Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny stemplowany – idealny materiał
19 stycznia, 2018
Wynajem autokarów Toruń - przewozy autokarowe
Wynajem autobusów wycieczkowych – Organizujemy wycieczkę szkolną
28 listopada, 2018

W naszym kraju zatrudnienie się w kancelarii notarialnej należy do bardzo prestiżowych zawodów, gdyż bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się zazwyczaj powiada – osobą, której mogą powierzyć sekrety obywatele, ale przy tym kimś, kto doskonale rozeznaje się w skomplikowanych paragrafach. Pracownik kancelarii notarialnej winien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Kontrahentów i troszczyć się o wcześniej przytoczonych najlepiej jak potrafi. Pierwsze zapytanie – które problemy będą wymagały pójścia do notariusza i co z kosztami? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jeśli wierzyć legendom – notariat w naszym kraju miał pojawić się w XII stuleciu, o czym mają świadczyć nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję uprawniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy znany polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został sporządzony przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty pojawiały się ustawicznie po 1309 r. Notariat w naszym kraju przybrał na znaczeniu zwłaszcza w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim pertraktacje wymagające wiarygodnych dokumentów oraz innych zaświadczeń notarialnych. Równolegle w tamtych czasach zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat pokaźnie rozkwitł, a kluczową rolę odgrywał także w czasie zaborów, czyli na przestrzeni 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, minęło 15 lat nim pojawiło się Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, ale II wojna światowa oraz czasy próby odbudowy po wojnie konkretnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, na przykład redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Niejednokrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje notariuszy, których obecnie w Polsce będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, lecz po pierwsze, troszczy się o najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego podstawowym celem stało się dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i właśnie dlatego w swojej swoich działań winien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Notariusz to przy okazji powiernik, któremu Partnerzy przekazują swoje sekrety i kłopoty , zatem jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, ale opłaca się upewnić, czy notariusz, któremu zamierzamy zlecić istotne dla nas kwestie, ma regularnie pomnażaną, fachową wiedzę. Upewnijmy się także, czy kancelaria notarialna zapewnia nam zabezpieczenie wszystkich kwestii związanych z transakcją. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym ze spokojem zostawimy ważne dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne załatwią Państwo w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – jakie są wymagane dokumenty oraz jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Będzie to niezbędny etap, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Odczuwalnie więcej dokumentów winien do kancelarii notarialnej doręczyć ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Jeśli chodzi o nabywcę, jest to stosunkowo krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP oraz czasem również poświadczenia z banku, potwierdzające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego bardzo wiele, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najistotniejszych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, by były one przystępne i łatwe do zrozumienia dla analizowanych podmiotów. Dopilnowanie, aby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.