Pojazdy uprzywilejowanie – zdobywanie uprawnień, wymagania, rodzaje kursów

Escape room - Escape room Toruń - Dom Kłódek Toruń
Escape room – pokój pełen tajemnic
24 marca, 2017
Nogi drewniane sklep Nóżki drewniane producent Balustrady drewniane
Nogi drewniane – ciekawa dekoracja twojego domu
27 marca, 2017
Kursy dla kierowców ochrony karetek wozów strażackich Pojazdy uprzywilejowane szkolenia

Kursy dla kierowców ochrony karetek wozów strażackich Pojazdy uprzywilejowane szkolenia

Jak wygląda kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W sporej liczbie ośrodków zajmujących się doskonaleniem metody jazdy możemy znaleźć propozycję kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od wielu lat cieszą się sporym wzięciem – zarówno te na ambulanse, jak również na wozy dla pracowników ochrony. Ten fakt nikogo nie dziwi – mamy szansę po nich od razu znaleźć zatrudnienie. Owe kursy mają tak naprawdę przygotować kierowcę do właściwego postępowania w różnorodnych okolicznościach, niekiedy niezwykle złożonych i wyjątkowych. Praktykowanie manewrów na jezdni, przemieszczanie się z włączonym alarmem przez skrzyżowanie na czerwonym świetle czy jazda z dużą prędkością i gwałtowne omijanie przeszkód – to dopiero niektóre z poleceń, jakie stoją przed kursantami. Najczęściej instruktorom mocno zależy, aby prowadzący opanował łatwość przemieszczania się pojazdem wtedy, gdy pojawia się wrażenie, że jest to niemożliwe. Utrata kontroli w każdej minucie jest w stanie spowodować tragiczny wypadek. Odbiorcami zajęć są kierowcy, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w państwowych organizacjach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia oraz życia, dozorowaniem porządku publicznego, przekazywaniem wartości pieniężnych albo likwidowaniem pożarów.

Projekt szkolenia obejmuje więc ćwiczenia prowadzone na różnorodnych obszarach: na płytach poślizgowych czy torze szkoleniowym. Kurs początkowy trwa 14 godzin i mieści w sobie 6 godzin szkolenia z teorii oraz 8 godzin warsztatów praktycznych. Jakie wątki mogą pojawić się na zajęciach? W pierwszej kolejności z kręgu regulaminów ruchu drogowego, tematyki powstawania wypadków na trasie, psychologii komunikacji drogowej lub metody jazdy w ograniczonych warunkach. Kurs kończy się oczywiście testem z części akademickiej oraz części praktycznej.

Sprawdzian z części teoretycznej trwa 25 minut i zawiera 20 pytań w formie testu. Uczestnik musi obligatoryjnie oznaczyć dobrze wyłącznie jedną odpowiedź. Pomyślny rezultat testu możemy zdobyć, jeżeli przynajmniej 16 odpowiedzi jest prawidłowych.

Sprawdzian z części praktycznej zawiera zrealizowanie konkretnych manewrów, przykładowo omijania przeszkody czy zatrzymywania pojazdu na zakręcie. Jeżeli kierowca nieprawidłowo skończy dwa razy takie samo polecenie, zdobędzie negatywny wynik z egzaminu.

Jakie są główne wymagania stawiane kursantom?

Przede wszystkim jest dysponowanie prawem jazdy dowolnej kategorii. Oczywiście ktoś, kto zamierza być kierowcą – konwojentem bądź kierowcą samochodu policyjnego, musi posiadać doświadczenie. Uczestnikiem szkolenia mówiąc w skrócie nie może być zatem osoba, która chwilę temu zdobyła prawo jazdy. Długość dowolnego szkolenia jest dostosowywana do kompetencji oraz zdolności każdego zainteresowanego (kurs początkowy, kurs rozszerzony). Obowiązkowym warunkiem jest także ukończenie 21 lat oraz przedstawienie ważnego potwierdzenia od lekarza medycyny pracy i od psychologa. Ustalą oni, czy nie ma określonych przeciwwskazań do zatrudnienia w charakterze uprawnionego kierowcy.

Jak stres wpływa na pracę kierowcy?

Podczas zajęć wszyscy uczestnicy będą zdobywać wiedzę z działu psychologii komunikacji drogowej. Na warsztatach zapoznają się z wątkiem stresu, jaki niezwykle mocno oddziałuje na funkcjonowanie za kierownicą. Jego podłożem potrafią być skrajnie niekorzystne sytuacje na drodze czy okoliczności życiowe wożonych osób. Zajęcia w formie wykładów mają za zadanie zaprezentować kursantom takie problemy, jak: oddziaływanie charakteru na podejmowanie decyzji za kółkiem, silnego stresu, napojów alkoholowych oraz pozostałych środków oszałamiających na umiejętność kierowania pojazdem.

Psychologia komunikacji drogowej obejmuje elementy psychologii percepcyjnej, psychofizjologii, psychologii zdrowia oraz wielu innych dziedzin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie wymagana wnikliwa znajomość wszystkich zagadnień, bowiem jest to przedmiotem studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy niniejsza dziedzina dynamicznie się rozwija, ponieważ spora liczba osób mających prawo jazdy zamierza mieć dokładną specjalizację, przykładowo zamierza transportować wartości pieniężne bądź rannych pacjentów do szpitala.

A z przeciwnej strony kilkunastu psychologów jest zajętych zgłębianiem kierowców, jako grupy społecznej niezwykle narażonej na stres oraz różnorakie inne obciążenia. Możemy tu wyliczyć chociażby zbyt dużą sumę godzin spędzonych w pracy, zredukowane kontakty z rodziną (u kierowców zatrudnionych w transporcie globalnym) lub wyższe procentowo narażenie na wypadki drogowe.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa kursantów – tu będą zapisane te osoby, które świetnie znają przepisy, mają utworzone właściwe nawyki oraz wcale nie sprawiają żadnego zagrożenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Instruktorzy będą opierać się na dwóch pozytywnych cechach tych kierowców: umiejętności rozpoznawania zagrożeń i na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa uczestników – tu zapisani zostaną kierowcy, którzy niezamierzenie powodują ryzyko dla innych uczestników drogi. Zamierzają usunąć swoje braki (mino, iż robią ich wiele), zamierzają uczyć się właściwego działania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa uczestników – do niej będą uczęszczali kierowcy, którzy świadomie wywołują różnorakie zagrożenia i z pełną świadomością zachęcają innych do odważnych zachowań. Jednocześnie zamierzają poprawić swoje braki oraz wykazują się chęcią pogłębiania wiedzy oraz doskonalenia swoich umiejętności.

Jeśli planujesz dowiedzieć się dużo więcej, wejdź w link po prawej stronie – kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Komentarze są wyłączone.