Pojazdy uprzywilejowane kursy

Ocieplanie poddaszy Toruń ocieplanie pianką poliuretanową otwartokomórkową systemy otwartokomórkowe Bydgoszcz
Ocieplanie poddasza pianką poliuretanową
11 lutego, 2017
Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
18 lutego, 2017
Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kiedy mamy do czynienia z pojazdem uprzywilejowanym?

Większość z nas zdecydowanie spotkał taki pojazd na własnej trasie. Wcale nie chodzi tu o prowadzących powszechnych samochodów osobowych, którzy nie troszczą się o przepisy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie samochody, których celem jest ocalanie naszego zdrowia, życia albo własności, a także utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie. Kierowcy takich aut mają polecenie zgłaszania pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, iż absolutnie nie będą naginali się do przyjętych przepisów. Przede wszystkim barwami połyskujących świateł i hałasami o chwiejnym tonie. Inaczej mówiąc: inni transportowcy, osoby poruszające się pieszo oraz kolarze muszą spostrzec, iż spieszy pogotowie albo strażacy. Do środków transportu, które posiadają wyjątkowe zezwolenia, włączamy, m.in.: pojazdy ochotniczej straży pożarnej, ambulanse dla zespołów ratownictwa medycznego, pojazdy służby celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych, jednostek ratownictwa chemicznego, pojazdy Służby Parku Narodowego. Do charakterystycznych środków transportu uprzywilejowanych przynależą pojazdy rozwożące wartości kapitałowe, zatem tzw. bankowozy. Oprócz tego – samochody agencji ochroniarskich, spółek kurierskich, instytucji pocztowych i nietypowe pojazdy przenoszące niebezpieczne produkty o niesamowicie dużej wartości.

Jak uzyskać ”przywilej” kierowania wozem straży pożarnej lub pojazdem kurierskim?

Istnieje parę globalnych wskazówek, jakimi należy się kierować podczas pozyskiwania zezwolenia do przemieszczania się pojazdami uprzywilejowanymi, m.in. powinniśmy mieć skończone 21 lat, posiadać prawo jazdy adekwatnej kategorii, orzeczenie od lekarza i psychologa o tym, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania takim samochodu. W dodatku koniecznie powinniśmy ukończyć warsztaty w ośrodku ulepszania sposobu jazdy oraz zdać pozytywnie sprawdzian. Obejmuje on dwie główne części – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyszkolenie kursanta słusznego reagowania w wyjątkowych oraz krytycznych okolicznościach podczas jazdy. Świetnym wzorcem jest prezentowanie „granic odporności” pojazdu, inaczej granicy po przebyciu której traci się nad nim panowanie. Harmonogram lekcji musi obejmować prowadzenie, np. sanitarką na terenie manewrowym, tablicy antypoślizgowej i pasie treningowym. Pełne zdobyte kompetencje i wiadomości są weryfikowane w trakcie sprawdzianu praktycznego. W modelach samochodów wożących wartości materialne funkcjonują takie same normy.

Podstawowy czy uzupełniający – który kurs wybrać?

Ogólnie w ośrodkach optymalizowania metody jazdy jest szansa zapisać się do dwóch różnych kursów – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy muszą odbywać osoby, które planują zdobyć wiadomości o wytycznych techniki jazdy w sytuacjach nieprzewidzianych, o regulaminach ruchu drogowego, częstych i niecodziennych okolicznościach na drodze oraz z psychologii przewozu. Innymi słowy – zamierzają dostać upoważnienia do kierowania środkami transportu uprzywilejowanymi czy przenoszącymi wartości materialne. Natomiast kurs uzupełniający oznacza poszerzenie istniejących uprawnień o nowe kategorie. Przykładowo ktoś ma prawo jazdy kategorii B1 i pragnie mieć jeszcze prawa do kierowania samochodami klasy C1 bądź D1. Mówiąc ogólnikowo, lekcje realizuje się oddzielnie dla grup: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Kurs podstawowy dla wersji 1) ujmuje 6 godzin treningów teoretycznych i 18 godzin ćwiczeń praktycznych, zaś dla grup 2), 3) i 4) kurs zawiera 6 godzin wykładów teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla grupy 1) to 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin praktycznych, a dla innych grup w sytuacji poszerzenia o klasy A1, A2 oraz A to 3 godziny lekcji teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Co zrobić by kierować bankowozem?

Pojazdy przewożące wartości finansowe to specjalny typ aut. Nierzadko mówi się o nich „bankowozy”, albowiem dostarczają finanse do ajencji, bankomatów czy najrozmaitszych punktów, w jakich są one nieodzowne. Jeżeli ktokolwiek planuje prowadzić pojazd dostarczający gotówkę musi bezwzględnie zrealizować kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru znaczących fragmentów. Najpierw są zajęcia teoretyczne, na jakich możemy dowiedzieć się niemało o regulaminach drogowych, źródłach wypadków i o technikach prowadzenia takich pojazdów. Poza tym każdy uczeń powinien zyskać wiadomości z zakresu psychologii prowadzenia bankowozu. Musi nauczyć się przykładowo adekwatnego postępowania w warunkach niebezpiecznych. Za to ćwiczenia praktyczne włączają różnorakiego typu złożone zwroty na drodze, np. asymetryczny slalom, najazd na zapory, awaryjne hamowanie pod zaporą lub symulacje ataków.

Jeżeli zależy nam na tym, żeby nabyć uprawnienia na auta dowożące wartości płatnicze, musimy mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy właściwej kategorii (uzyskane wcześniej). Oczywiście musimy też iść do lekarza medycyny pracy i psychologa po zaświadczenie o tym, że nie ma żadnych zastrzeżeń zdrowotnych do prowadzenia tego typu pojazdów. Ośrodki udoskonalania techniki jazdy dostarczają studentom ogólne instrukcje na temat tego, w jaki sposób dostać wszystkie obowiązujące dokumenty. Osoby zaintrygowane wspomnianym kursem mogą zajrzeć w ten link – Kurs na kierowcę bankowozu

Komentarze są wyłączone.