Co to jest pojazd uprzywilejowany i jakie ma uprawnienia

Najnowsze techniki termoizolacji
Sierpień 28, 2020
Kubki termiczne idealny
Sierpień 29, 2020

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, wykorzyastywane w formacjach ratownictwa życia, zdrowia albo mienia ludzkiego. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą również pojazdy, które stosują jednostki bezpieczeństwa oraz publicznego porządku. To oznacza, że pojazdami uprzywilejowanymi są dla przykładu karetki , samochowy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Każdy pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji ma obowiązek zasygnalizować swój udział na jezdni, tak by inni uczestnicy ruchu mogli na nie odpowiednio reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają swoje przywileje, ale te mogą wykorzystać zaledwie w ustalonych przypadkach. W normalnych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do przestrzegania zasad i przepisów, podobnie jak inni kierowcy. Tylko w okolicznościach, gdy pojazd uprzywilejowany ma za zadanie przywrócić bezpieczeństwo albo bierze udział w akcji ratowania życia, mienia zdrowia ludzkiego lub jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych może skorzystać ze swoich przywilejów. Tym przywilejem jest możliwość nieprzestrzegania przepisów ruchu oraz pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, wjechać pod prąd oraz zatrzymywać się w przestrzeniach zabronionych.

Wymogiem jest ogłoszenie uczestnictwa w ruchu sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, przy włączonych światłach mijania czy światłach drogowych. Dźwięk nie jest niezbędny w trakcie postoju pojazdu, ale absolutnie potrzebne jest zachowanie niezwykłej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie w zupełności stosować się poleceń upoważnionej osoby do kierowania i kontroli ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Jak zachować się w pobliżu pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy oraz piesi są zobligowani do wyjątkowego zachowania w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego. Osoba w obecności pojazdu uprzywilejowanego powinna zejść z drogi, umożliwiając pośpieszną i bezpieczną drogę . W tej okoliczności dopuszczalny jest przejazd na pas zieleni, pobocze albo zatrzymanie pojazdu na przystanlu autobusowym lub zatoce. Przeważnie kierowcy zjeżdżają do krawędzi jezdni. Czasem nie należy się zatrzymywać, by nie ograniczać ani nie powodować niespodziewanego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo motocykliści, kierowcy oraz pojazdy uprzywilejowane muszą bardzo ostrożnie poruszać się na skrzyżowaniu, zwłaszcza że pojazd uprzywilejowany może się na nim znaleźć pomimo światła czerwonego. Ponadto piesi też mają za zadanie ustąpić pierwszeństwa dla karetki, radiowozu albo strażackiego wozu. Absolutnie niedopuszczalne jest wbieganie na jezdnię, także mając zielone światło. Osoby, jakie już weszły na pasy, muszą prędko z nich zejść. Należy wiedzieć o tych obowiązkach, bo niestosowanie się do nich grozi mandatem.

Czy wolno wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wzbudza wiele wątpliwości kierowców. O wyprzedzaniu pogotowia ratunkowego, radiowozu, wozu strażackiego oraz innego pojazdu uprzywilejowanego nie myślimy, gdy biorą udział w ratowniczej akcji albo połączonej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wówczas zadaniem wszystkich uczestników ruchu drogowego jest oddanie pierwszeństwa. Jak postępować, gdy pojazd uprzywilejowany znajdzie się na drodze, jednak nie będzie sygnalizował swojego pośpiechu?

W terenie zamieszkałym niezależnie od położenia  zabronione jest wyprzedanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez względu na to, czy pojazd wykorzystuje sygnały dźwiękowe i świetlne czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w terenie zamieszkałym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Wyłącznie poza terenem mieszkalnym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeżeli nie biorą udziału w żadnej akcji. Podczas manewru wyprzedzania powinno się utrzymać szczególną ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny w każdej chwili, a wtedy i tak należy zapewnić mu pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego za każdym razem należy troszczyć się o wspólną bezpieczną jazdę.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, czyja odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje dodatkowe przywileje, a uczestnicy ruchu drogowego muszą udzielić im pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to drugi kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku. Taką sytuację zawsze ocenia się osobno, by przesądzić, która ze stron nie zachowała odpowiedniej ostrożności i spowodowała zderzenie. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego też może być uznany winnym i pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie zachował koniecznych wytycznych. Oceniane są takie okoliczości, jak odpowiednia sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego i poprawnej reakcji. Znaczenie ma również ogólny rozwój sytuacji w ruchu drogowym, a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.