Zakładamy działalność – wybieramy formę opodatkowania

Dekoracje weselne - swietlne kwiatowe balonowe - dekorowanie sal kosciolow samochodow
Dekoracje weselne sal
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja Toruń
29 sierpnia, 2019
Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje wady i zalety, a wybór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap w trakcie zakładania firmy również jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% – gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszystkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się co roku. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dopasować formę podatkową do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dopasowany mądrze.

Poltax – Biuro rachunkowe Toruń

Komentarze są wyłączone.